Idéer

Flowchange har som ambisjon å skape og kultivere nye idéer og konsepter på oppdragsbasis innenfor selskapets kjerneområder

De fleste er enige om at vi står ovenfor betydelige samfunnsendringer de kommende årene. Bedrifter som ikke tilpasser seg endrede rammebetingelser vil få vanskeligheter i en stadig mer krevende internasjonal konkurranse. Når produktinformasjon og priser blir lett tilgjengelig informasjon i alle salgskanaler øke betydningen av de andre konkurransefaktorene, som merkevarekjennskap, service og produkttilgjengelighet. 

Innen vårt fagområde Grønn og effektiv logistikk er det en rekke muligheter, men også krevende rammebetingelser for internasjonalisering og vekst.  Det er få store bedrifter som leverer ferdigvarer i et internasjonalt marked. Vi er en råvareleverandør, i første rekke til våre naboland. Avstandskostnadene til internasjonale markeder er betydelige for deler av næringslivet. Banenettet er lite utviklet på tvers av landegrensene. Samtidig tilrettelegger myndighetene for ny, grønn vekst gjennom en rekke støtteordninger til innovasjon og nye produkter, blant annet i transportsektoren. 

Flowchange bistår store norske bedrifter med evaluering og innfasing av nye og grønnere transportløsninger. Utfordringen er å oppnå lønnsomhet sammenlignet med nåværende drift. Flowchange har derfor god dialog med leverandørmarkedet for å drøfte alternativer og konsepter som ivaretar alle krav til nye investeringer. 

Kundeløsningene skal være realiserbare. Flowchange bidrar med prosjektledelse, samt kartlegging av finansieringsløsninger, markedsføring, kundeintervjuer og målstyring.