Rådgivere

Bred kunnskap innen infrastrukturutvikling og logistikk

Geir Berg begynte som rådgiver i Sitma as i 2004 sammen med prof. II Stein Erik Grønland. Før det var han CLO eller CFO i store, internasjonale bedrifter i IT-bransjen, samt 10 år som yrkesoffiser i Forsvaret. Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen, BI, US Air Force og fra IMD i Sveits. Siden 2004 har Geir Berg gjennomført ca. 50 prosjekter relatert til utvikling av offentlig samferdselsinfrastruktur, fra mulighetsanalyser til strategier og tiltaksplaner. Han har også omfattende erfaring innen logistikk med oppdrag for ca.15 bedrifter innen utvikling av deres varekjeder. Alltid gode tilbakemeldinger på utførte oppdrag!

Geirs fortrinn er kombinasjonen av fagkunnskap, markedskunnskap og samfunnsforståelse, kommunisert på en forståelig måte. Han skriver ofte artikler i fagtidsskrifter og har lang erfaring med presentasjoner i politiske fora. Artikler og oppdrag av nyere dato presenteres under "nyheter". 

Erling Sæther

VIS MER

Hans Kristian Haram

VIS MER

Roger Kormeseth

VIS MER