Nyheter

Det finnes bedre løsninger enn fergefri E39

Fergefri E39 blir for dyrt og tar for mange år. Høyfrekvente, autonome og utslippsfrie ferger kan være løsningen kombinert med god vei mellom fjordkrysningene

Hvordan redusere klimautslippene fra lastebilene?

Lastebilene står for 30 prosent av co2-utslippene fra vegtransporten i Norge. Her er oppskriften som kan bidra til en klimanøytral lastebilsektor.

Logistikkekspert...

Skolt Eiendom har nylig etablert Moss næringspark. I sommer ønsket de å lage en video av området, men et intervju med en ekspert på varestrømmer og logistikk. De sjekket kandidater rundt omkring. Ifølge tilbakemeldingen fra Skolt Eiendom anbefalte alle Geir Berg i Flowchange as. Vi takker for tilliten!

Fremtidens logistikkløsninger

Under årets transport- og logistikkonferanse på Gardermoen hadde Geir Berg en presentasjon med tittelen "fremtidens logistikkløsninger." Med løsninger menes karakteristika ved forsyningskjeder som vil være konkurransedyktige til tross for krevende konkurransevilkår.

Ulovlig tungtransport

Hvordan hindre ulovlig kabotasje og sikre riktig lønn til utenlandske sjåfører

12 vegvesen i Norge!

Regionreformen vil gi en oppstykking av det overlegent beste planleggingsmiljøet for samferdsel i Norge

Kommer pakkene fram til jul?

I fjor slet PostNord og Posten med å få pakkene fram før jul. Vil det bli bedre i år? Jeg tipper ja. Infrastrukturen for pakkedistribusjon er egentlig ganske bra i Norden

Flytting av containerhavna i Kristiansand

Som i andre byer har diskusjonen om flytting av godshavna fra sentrum til byens randsone pågått i 15-20 år. I 2013 vedtok Bystyret å arbeide for samling av all godsaktivitet på kjøl i Kongsgård-Vige. I forrige uke ble områdereguleringsplanen behandlet for 2. gang og vedtatt av Formannskapet etter mye debatt og stort engasjement. På grunn av innsigelser fra andre offentlige etater kan det imidlertid gå lang tid før rammebetingelsene for Havneavsnitt nord er endelig fastsatt.

Hvor skal lager- og logistikkbedrifter flytte?

Det er mer enn 4000 lagerhaller til vareforsyningsformål i Osloregionen. Mange er lokalisert i sentrale byområder der annen byutvikling prioriteres. Heller ikke i de nærmeste randsonene til byene prioriteres de areal- og transportkrevende næringene. Planleggingen av hvor bedriften skal flytte krever derfor mer analyse enn før.

Oslo-Stockholm via Gardermoregionen

I samarbeid med Hedmark Kunnskapspark foreslår Flowchange at utbyggingen av Hovedbanen og Kongsvingerbanen samordnes, med en ny trasé mellom Ullensaker og Årnes. Da kan inngrep i Nordre Øyeren våtmarksområde unngås. Rapporten foreslår investeringer etter "godt nok" prinsippet, samt tiltak som avlaster flytrafikken til Sverige og styrker næringstrafikken på bane.