Nyheter

Forsyningsnettverkets betydning for konkurranseevnen undervurderes

Denne artikkelen ble skrevet av Geir Berg for Logistikk & Ledelse i juni 2017 i forbindelse med engasjementet som generalsekretær i LOGMA - Nettverk for logistikkledelse. Engasjementet var på 130 timer per år og bortfalt i mai 2018 etter at sekretariatsfunksjonen var overført fra Tekna til Tekniske bedrifters servicekontor.

NTP: Hårete miljømål uten gjennomføringsplan

Det er ikke småtterier Stortinget har vedtatt for transporten i Norge. Se våre kommentarer

Tre godstogterminaler til 25 mrd er nytteløst

Planer for jernbaneterminaler for gods i Oslo, Trondheim og Bergen skal koste 25 mrd kroner. Håpløst, kommer neppe til vurdering i finansdepartementet. Sett prosjektselskaper på jobben, både planlegging, utbygging og drift.

Et sårbart transportsystem i Osloregionen

Transportbransjen sliter i Osloregionen, både på vei og bane. Alt skal inn i begrenset byområde der kapasitetsutvidende tiltak er særdeles utfordrende og investeringskrevende. I denne artikkelen i Logistikk & Ledelse drøftes nøkkeltall for trafikkutviklingen og de bærende prinsippene i samferdselsplanleggingen.

En effektiv og miljørettet havn = en attraktiv havn?

I denne artikkelen i Havnemagasinet drøftes viktige kriterier for å være ansett som en attraktiv havn. Det er relativt mange kriterier som påvirker havnas godsomslag og omdømme. Det foreslås en systematisk evaluering av havnene selv og deres eiere med tilhørende handlingsplaner i forhold til helt sentrale kriterier for havnas utvikling.

Nå skjer det!

Miljøvennlig transport: I løpet av sommerferien har det skjedd en revolusjon

Pilotstudie: Elektrifisering av lastebiltransporten fra Oslo Havn

En mulighetsstudie utført av Flowchange as på oppdrag for Statens Vegvesen peker på to transportkorridorer som kan elektrifiseres.

Biodiesel må til for næringslivets transporter

Fordi el-lastebiler ikke er tilgjengelig for store lastebiler må biodiesel være løsningen for tungtrafikken i flere år framover

Havnearbeidemonopolet er over

Høyesterett har i dag avsagt dom som sier at fortrinnretten for laste- og lossearbeidere organisert i Norsk Transprtarbeiderforbund ikke gjelder lenger

Co2-fondet kommer

Budsjettkompromisset som ble lansert søndag 3.12. inneholder opprettelse av et Co2-fond for næringslivets transporter