Nyheter

Hva er beste praksis innen logistikk?

Gartner Group kårer hvert år de 25 beste bedriftene i verden på drift og utvikling av sine forsyningskjeder, fra leverandør til sluttkunde. I denne artikkelen som ble publisert i Logistikk & Ledelse tidligere i år skriver Geir Berg om hva som kjennetegner de ledende bedriftene.

Flytting av godshavna i Bergen til byens randsone

I denne artikkelen i Havnemagasinet skriver Geir Berg i Flowchange om noen av mulighetene og barrierene ved flytting av godshavna i Bergen sentrum til en offshore base 25 kilometer vest for Bergen

Utvidelse og flytting av Norges største tømmerterminal

Kapasiteten til Norsenga terminalen ved Kongsvinger er sprengt. Etterspørselen etter skogsvirke som kan transporteres på bane er høy og økende. Hvor skal en ny terminal lokaliseres? Geir Berg i Flowchange har vært prosjektleder for en forstudie for Kongsvinger kommune i samarbeid med Civitas og Sveco Norge.

Forsyningsnettverkets betydning for konkurranseevnen undervurderes

Denne artikkelen ble skrevet av Geir Berg for Logistikk & Ledelse i juni 2017 i forbindelse med engasjementet som generalsekretær i LOGMA - Nettverk for logistikkledelse. Engasjementet var på 130 timer per år og bortfalt i mai 2018 etter at sekretariatsfunksjonen var overført fra Tekna til Tekniske bedrifters servicekontor.

NTP: Hårete miljømål uten gjennomføringsplan

Det er ikke småtterier Stortinget har vedtatt for transporten i Norge. Se våre kommentarer

Tre godstogterminaler til 25 mrd er nytteløst

Planer for jernbaneterminaler for gods i Oslo, Trondheim og Bergen skal koste 25 mrd kroner. Håpløst, kommer neppe til vurdering i finansdepartementet. Sett prosjektselskaper på jobben, både planlegging, utbygging og drift.

Et sårbart transportsystem i Osloregionen

Transportbransjen sliter i Osloregionen, både på vei og bane. Alt skal inn i begrenset byområde der kapasitetsutvidende tiltak er særdeles utfordrende og investeringskrevende. I denne artikkelen i Logistikk & Ledelse drøftes nøkkeltall for trafikkutviklingen og de bærende prinsippene i samferdselsplanleggingen.

En effektiv og miljørettet havn = en attraktiv havn?

I denne artikkelen i Havnemagasinet drøftes viktige kriterier for å være ansett som en attraktiv havn. Det er relativt mange kriterier som påvirker havnas godsomslag og omdømme. Det foreslås en systematisk evaluering av havnene selv og deres eiere med tilhørende handlingsplaner i forhold til helt sentrale kriterier for havnas utvikling.

Nå skjer det!

Miljøvennlig transport: I løpet av sommerferien har det skjedd en revolusjon

Pilotstudie: Elektrifisering av lastebiltransporten fra Oslo Havn

En mulighetsstudie utført av Flowchange as på oppdrag for Statens Vegvesen peker på to transportkorridorer som kan elektrifiseres.