Nyheter

Et sårbart transportsystem i Osloregionen

Transportbransjen sliter i Osloregionen, både på vei og bane. Alt skal inn i begrenset byområde der kapasitetsutvidende tiltak er særdeles utfordrende og investeringskrevende. I denne artikkelen i Logistikk & Ledelse drøftes nøkkeltall for trafikkutviklingen og de bærende prinsippene i samferdselsplanleggingen.

En effektiv og miljørettet havn = en attraktiv havn?

I denne artikkelen i Havnemagasinet drøftes viktige kriterier for å være ansett som en attraktiv havn. Det er relativt mange kriterier som påvirker havnas godsomslag og omdømme. Det foreslås en systematisk evaluering av havnene selv og deres eiere med tilhørende handlingsplaner i forhold til helt sentrale kriterier for havnas utvikling.

Nå skjer det!

Miljøvennlig transport: I løpet av sommerferien har det skjedd en revolusjon

Pilotstudie: Elektrifisering av lastebiltransporten fra Oslo Havn

En mulighetsstudie utført av Flowchange as på oppdrag for Statens Vegvesen peker på to transportkorridorer som kan elektrifiseres.

Biodiesel må til for næringslivets transporter

Fordi el-lastebiler ikke er tilgjengelig for store lastebiler må biodiesel være løsningen for tungtrafikken i flere år framover

Havnearbeidemonopolet er over

Høyesterett har i dag avsagt dom som sier at fortrinnretten for laste- og lossearbeidere organisert i Norsk Transprtarbeiderforbund ikke gjelder lenger

Co2-fondet kommer

Budsjettkompromisset som ble lansert søndag 3.12. inneholder opprettelse av et Co2-fond for næringslivets transporter

Nikola One er her

Det amerikanske motsvaret til Tesla (innvandreren til USA hette nemlig Nikola Tesla) ble lansert med brask og bram i går. TINE var den første som bestilte den i Norge

Kampen om hovedveger Øst – Vest skjerpes

Lobbyister for E16 gjemnnpom Valdres, Rv7 via Hardangervidda, Rv52 over Hemsedasl og E134 over Haukelifjellet kjemper om Stortingets gunst. Først må de overbevise regjeringen

Venstre vil gi godstogene fritak fra de nye kjørevegsavgiftene

I forslag til statsbudsjett innfører regjeringen kjøreveisavgifter for togselskaper. Det svekker konkurransekraften for godstogene.