Effektiv og grønn logistikk

Flowchange ønsker å bidra til å endre og effektivisere vareflyten for godstransport i Norge. Samtidig vil vi fremme det grønne skiftet i transportsektoren. Det dreier seg om intermodale løsninger, sjø- og banetransport samt et grønt skifte for lastebiltransporten i Norge.

Vårt hovedfokus er endring i vareflyten i konkurransedyktig og grønn retning. Derav navnet Flowchange.

Vår visjon:
Realiserbare, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for transport og logistikk i Norge

Vår forretningsidé:
Vi skal utvikle og realisere nye strukturer og løsninger for private og offentlige virksomheter for å skape en bærekarftig utvikling utvikling og økt konkurransekraft for våre kunder.

Flowchange AS eies av Logistikkutvikling AS v/ Geir Berg, Shortsea Services AS v/ Hans Kristian Haram, Sæther Rådgivning v/ Erling Sæther og Roger Kormeseth.