Rådgivere

Kormeseth har fra august 2015 til desember 2017 vært fulltids engasjert som "Godsgeneral" i Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet med ansvar for å utvikle en ny godsstrategi for jernbanen og for å få mer gods på bane. Dette arbeidet har resultert i en ny godsstrategi for jernbanen, en strakspakke for gods på 1 mrd kroner og en "godspakke" i NTP på 17,8 mrd kroner.

 

Mini CV:

2015-2017 Engasjert av Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet for å lede arbeidet med jernbanens nye godssatsing.

2013-2015 Konsernsjef for internasjonale virksomheter innen produksjon og salg av butikkinnredning - New Store Europe AS og HMY Nordic AS

2007-2013 Adm. Dir for DHL Express Norway AS - ledet en full omlegging av selskapets virksomhet.

2005-2007 Nordisk logistikkdirektør for Expert ASA - etablering av en nordisk SC plattform

1998-2005 Konserndirektør Logistikk i Hakon Gruppen AS/ICA Norge AS - gjennomførte store endringer i selskapets logistikkvirksomhet.

1990-1998 Ulike lederstillinger innen logistikk, markedsføring, strategi, IT og oppstartsprosesser.

Kormeseth er utdannet MBA ved University of Colorado, Boulder, USA og Bachelor of Science in Business Administration ved University of Wyoming, USA. Kormeseth har i tillegg befalsskole fra Befalsskolen for Kavaleriet.

Erling Sæther

VIS MER

Hans Kristian Haram

VIS MER

Pernille Mølbak

VIS MER